Beaufort skala. The Beaufort Scale

Beaufort Wind Scale

Beaufort skala

Nowadays, meteorologists typically express wind speed in kilometers per hour or miles per hour, but Beaufort scale terminology is still used for weather forecasts for shipping and the warnings given to the public. Skala ini ditemukan oleh pada tahun. Beauforts skala blei sett som standard av i. Sjøen er fullstendig dekt av lange, kvite skumflak som ligg i vindretninga. Sjeldan inne i landet, tre blir rykte opp med rot, stor skade på hus. Sjøsprøyt frå toppene kan førekoma.

Next

Beaufort Wind Scale

Beaufort skala

Ved bedømming av styrken og eventuelle skader som følge av i Nord-Amerika anvendes. Synsvidden nedsettes 24,5—28,4 89—102 48-55 11 Sterk Sterk storm Meget sjelden, følges av store ødeleggelser Ualminnelig høye bølger. Sigten meget forringet på grund af kraftigt skumsprøjt. På bakgrunn av dette såg ein at ein trengde varslingar for plutselege omslag i vêret. China also switched to this extended version without prior notice on the morning of 15 May 2006, and the extended scale was immediately put to use for. Dette var eit innvikla arbeid, dels med tanke på ulike eininggsystem og dels ettersom seglsetjinga på orlogsfartøy ikkje lenger var allmenn kunnskap.

Next

Beaufort scale

Beaufort skala

Beaufort mengukur kecepatan angin dengan menggambarkan pengaruhnya pada kecepatan kapal dan gelombang air laut. Skjer svært sjeldan, uvanleg store øydeleggingar. They do not reflect the wind speeds that you would feel on the ground - at 2 metres, wind speed may be only 50-70% of these figures. Skalaen fekk 13 nivå der 0-4 omfattar farten som fartøyet kan ventast å nå med alle segl sette, 5-9 om den seglsettinga som trengst for å halda på manøvreringsevna i ein stridssituasjon og 10-12 om korleis fartøyet skal handterast for å overleva. Skala Beaufort dimulai dari angka 1 untuk embusan angin yang paling tenang sampai angka 12 untuk embusan angin yang dapat menyebabkan kehancuran. The scale was made a standard for ship's log entries on Royal Navy vessels in the late 1830s and was adapted to non-naval use from the 1850s, with scale numbers corresponding to cup rotations.

Next

Beaufort

Beaufort skala

Lauv og småkvistar rører seg, vinden strekker lette flagg og vimplar. Nivåene 0-4 omfatter vindstyrker der fartøyet kan forventes å ha alle seil satt, 5-9 omfatter seilsettingen som kreves for å beholde manøvreringsevnen i en stridssituasjon og 10-12 omfatter seilføring for å overleve. Fundamentals of Weather and Climate. The scale is used in the broadcast on in the United Kingdom, and in the Sea Area Forecast from , the Irish Meteorological Service. Store grene på træerne knækker.

Next

Beaufort

Beaufort skala

Slumpen blei hjelpt av to oppfinningar og ein vêrkatastrofe. Admiral Francis Beaufort, opphavsmann for Beauforts skala, maleri av Stephen Pearce 1819—1904 Beauforts skala er en skala og måleenhet som brukes for å måle og uttrykke. Beaufortskalaen er ein empirisk klassifikasjon av. En del skumskavler 5,5—7,9 20—28 11-16 5 Frisk Enkeltrevet mersseils kuling Småtrær med løv begynner å svaie, på vann begynner bølgene å toppe seg Middelstore bølger som har en mer utpreget langstrakt form og med mange skumskavler. Rullingen blir tung og støtende. Svært sjeldan, medfører store øydeleggingar. En og annen skumskavl kan forekomme 3,4—5,4 12—19 7-10 4 Laber Mersseils kuling Løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågrener, strekker større flagg og vimpler Bølgene blir lengre.

Next

Beauforts skala

Beaufort skala

Vindstyrken er et udtryk for den kraft, som en vindpåvirkning kan udøve på genstande på land eller bølger på havets overflade. Små og middelsstore skip kan for ei tid forsvinna i bølgjedalane. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme 8,0—10,7 29—38 17-21 6 Liten Torevet kuling Store grener og mindre stammer rører seg, det hviner i telefontrådene, det er vanskelig å bruke paraply, man merker motstand når man går Store bølger begynner å danne seg. I slaget ved i slo så ein overraskande vinterstorm store delar av dei franske og engelske flåtane til pinneved. Toppar som bryt tek til å blåsa i strimer i vindretninga.

Next