Gudvangatunnelen brann. Gudvangatunnelen

Brannen i Gudvangatunnelen kosta han ein million kroner

Gudvangatunnelen brann

About 500 metres 1,600 ft east of the eastern exit from the Gudvanga Tunnel a new tunnel begins: the 5,053-metre 16,578 ft long which ends at. Den vil kunne ta ein til to bussar, då med redusert bilkapasitet. Medan følgjebilen køyrde mot Gudvangen og fekk varsla, evakuerte førarane av dei to siste vogntoga mot Aurland. Det er ikke gjennomført øvelser i Frogntunnelen. Det går ikke fram av evalueringsrapporten for Nøstvettunnelen hvem som har utarbeidet rapporten utover at det på fremsiden står «Vegavdeling Akershus».

Next

Havarikommisjonen sin rapport om brannen i Gudvangatunnelen

Gudvangatunnelen brann

Skap 3 og 11: nedre hengsel knekt, ikke støvtett, mye vegstøv innvendig. Det viktigaste var at han kom seg vekk, seier han. Apparater i skap 3 og 11 er tilsmusset fordi skapet ikke er støvtett på grunn av knekt hengsel. Glad ingen kom til skade Ordførar Noralv Distad H er glad for at ingen kom alvorleg til skade. Problemstilling 2 Er tunnelens sikkerhetsutstyr i samsvar med krav? Vi er stolte -Vi er stolte av mannskapet vårt, men vi er og klar over at vi hadde marginane på vår side. Gudvangatunnelen fikk store skader ved brannen og ble stengt flere uker for reparasjon.

Next

Gudvangatunnelen stengt

Gudvangatunnelen brann

Tunnelen ble bygd i 2000, og den gangen var det ikke krav til eget rom til batteribanken. Det er to ulike måter å øve på evakuering i ettløps- og toløpstunneler. Det er omkøyringsmoglegheiter via riksveg 7 Hardangervidda, riksveg 13 Granvin — Voss, eller riksveg 5 og E39 via Førde og Sogndal. Nødstasjoner i havarinisjer N500, kap. Det er imidlertid planlagt noen mindre tiltak i slutten av 2020. Brannvernleder har vært ansvarlig for å gjennomføre og skrive evalueringen. Skapene har ikke bryter for fjerning av brannslokkingsapparat.

Next

Beredskap i Frogntunnelen

Gudvangatunnelen brann

Det mangler imidlertid en plan for hvor skiltene skal plasseres ut og hvilke skilt som skal brukes. Først seinare på dagen vil skadeomfanget vere klart. Det ble forklart at det pågikk flere tester samtidig. Det brann kraftig i vogntoget, så vi køyrde inn og starta sløkkearbeidet. Tunnelen blir oppgradert Brannsjefen seier at det er stor skade på tunnelen der vogntoget brann. Future of The Fjords vil gå i ordinær rute mellom Flåm og Gudvangen.

Next

Norway: The Atlantic Ocean Tunnel •Atlanterhavstunnelen

Gudvangatunnelen brann

Det er godt at dei klarte å opne så raskt. Vurdering En beredskapsplan skal revideres ved behov. Det blei også vurdert å sende redningshelikopter. Avdelingsdirektør Svenn-Egil Finden i Statens vegvesen seier. Utstyr Krav til sikkerhetsutstyr Merknad Funn Nødstrømsystem Hb 021, kap. Er det store skader på tunnelhenget og fjellet, så kan det gå nokre dager, seier han.

Next

Rapport om brann i vogntog på E16 i Gudvangatunnelen i Aurland 5. august 2013

Gudvangatunnelen brann

Tilsynspart har lagt forholdene til rette for en effektiv gjennomføring av tilsynet. The Accident Investigation Board Norway recommends that the Norwegian Public Roads Administration Region West and Aurland fire service cooperate on updating and coordinating the emergency response and incident response plans for Gudvanga tunnel in order to improve the possibility of self-rescue, and carry out inspections and scenario-based drills in Gudvanga tunnel. Vegtilsynet har ikke undersøkt nærmere hvordan evalueringen sammen med redningsetatene har foregått. Ventilasjonen leia røyken mot Aurland, slik at brannvesenet frå Gudvangen kom seg greitt inn til det brennande vogntoget. Nøgd ordførar Tunnelen var under oppgradering og trafikken gjekk i kolonne då vogntoget byrja å brenne. Tilsynet har vist at del 2 av beredskapsplanen ikke er oppdatert siden 2011. Så kjem det ei vurdering av kor lenge tunnelen blir stengd, seier Distad.

Next